می توانید با استفاده از کاوشگر محله شهرک نفت                                       برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات از                                           ثبت نام کلاس هاي آموزشي آغاز شد                                                                   اماکن و فضاهای این محله را جستجو کنید.                                         محله شهرک نفت  بر روی لینک بالا کلیک کنید.                             براي اطلاعات بيشتر به سراي محله نفت مراجعه کنيد.